Privacy beleid

Adler cvba verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren, via "CONTACTFORMULIER", uw naam & voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en bericht.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens die alle communicatie bevatten die u naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, tekst, berichten via sociale media, posting op sociale media of enige andere communicatie die u ons stuurt. 

Wij verwerken deze gegevens om te communiceren met u en bewaren deze in onze gezamenlijke database.

Klantgegevens die gegevens bevatten over alle aankopen van goederen en / of diensten zoals uw naam, titel, factuuradres, e-mailadres voor afleveradres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en / of diensten die u hebt gekocht te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.

Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina's op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren u gebruikt onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online services te analyseren, om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is onze legitieme belangen die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

Niet verstrekken van persoonsgegevens Indien we wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en u verstrekt ons deze gegevens niet wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren.(Krachtens Artikel 30 Wet 18 september 2017, Wet  tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor deze is verzameld of, indien nodig, voor een redelijk compatibel doel. Stuur voor meer informatie hierover een e-mail naar welkom@adlervastgoed.be. In het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant nieuw doel, zullen we u de juridische redenen voor verwerking laten weten en uitleggen. We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen.

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

  • Serviceproviders die ons IT- en systeembeheerdiensten leveren
  • Professionele adviseurs, waaronder notarissen, bankiers en verzekeraars die advies verlenen
  • Sociaal secretariaat

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Uitzondering op de bekendmaking van u persoonsgegevens vormen artikelen 45 tem 65 van de Wet van 18 september 2018 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS.06/10/2017), waaronder wij ressorteren. Dit houdt in dat wanneer er een vermoeden is van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme wij ten allen tijde het CFI hierover dienen te informeren, zonder dit mee te delen aan de betrokken cliënt noch aan derden die hierbij betrokken zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?  De zaakvoerders van Adler cvba zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hen richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: welkom@adlervastgoed.be

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?  U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een mail te sturen naar welkom@adlervastgoed.be

Wij zullen u zo spoedig mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie  Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie: De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001. De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.